Pijnstillers bij lage rugklachten

Veel mensen gebruiken bij lage rugpijn pijnstillers. Een aantal zijn vrij verkrijgbaar en verscheidene alleen op doktersvoorschrift. Ook deze laatste zijn echter niet onschuldig: in 2007 overleden in Nederland 540 mensen aan het gebruik van pijnstillers. Als ze dan toch gebruikt moeten worden, welke is dan aan te bevelen?

 

Paracetamol is middel van eerste keus. De reden hiervoor is dat: 1- de werkzaamheid vergelijkbaar is met andere zoals ibuprofen, naproxen, diclofenacnatrium of acetylsalicylzuur, 2- bijwerkingen minder vaak voorkomen. Dit blijkt uit een promotieonderzoek uit 2010. De grootte van het effect van pijnstillers bij lage rugpijn is echter niet groot en er kunnen per persoon verschillen zijn. Indien paracetamol gebruikt wordt dan beveelt de huisartsenstandaard 'Aspecifieke lage rugpijn' 3-6 maal daags 1 tablet van 500 mg of 3 maal daags 2 tabletten aan. Dit geldt voor volwassenen. De inname dient op vaste tijden te geschieden en in een beperkte periode.

 

Waarschuwing

Onder de zelfzorggeneesmiddelen zijn de pijnstillers, inclusief paracetamol, de meest risicovolle. 1% van de gebruikers krijgt een ernstige maagbloeding, en van deze groep overlijdt meer dan 10%. Minder bekend is dat sommige pijnstillers andere medicijnen in hun werking kunnen storen. Zo versterkt ibuprofen de werking van een aantal antistollingsmiddelen/bloedverdunners. Diclofenac in combinatie met Prozac (Fluoxetine) geeft nog meer risico op maagbloedingen. Een combinatie van pijnstillers geeft ook weer verhoogde kans op maagbloedingen. Enzovoorts. In de bijsluiters kunt u meer informatie over bijwerkingen vinden. Deze bijsluiters zijn ook op internet te vinden. Raadpleeg in geval van twijfel uw apotheker of huisarts.

 

Kinderen

De waarschuwingen gelden in nog sterkere mate bij kinderen. Dat komt omdat er te weinig onderzoek gedaan is naar de effectieve dosis bij kinderen. Er is dan een extra risico van onderdosering: geen effect, of overdosering: meer kans op bijwerkingen. Bovendien vragen rugpijnklachten bij kinderen op zich al extra aandacht: achterhalen van de oorzaak is belangrijk omdat het niet altijd aspecifieke klachten betreft.

 

Bronnen
Roelofs P. Managing low back pain with lumbar supports and medication. ISBN 978-90-8659-423-8.

Bons SCS et al. NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn (Tweede herziening) 2017.

Jeucken YM et al. Vrij verkrijgbare NSAID’s gebruikt door patiënten met contra-indicaties: een veilig idee? Huisarts Wet 2005;48(8):388-391.
Vonkeman HE. NSAID complications - the balance of risks. Thesis 2008.

Rodieux F et al. Safety issues of pharmacological acute pain treatment in children. Clin Pharmacol Ther. 2019 Jan 16. doi: 10.1002/cpt.1358.