Privacyreglement

 

Dit is de privacy verklaring van de Praktijk Musculoskeletale Geneeskunde. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wetten

De Praktijk Musculoskeletale Geneeskunde is gebonden aan de wetgeving op privacy gebied waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en respecteert deze. In het algemeen betekent dit dat wij met uw persoonlijke en medische gegevens zorgvuldig omgaan en dat wij deze niet delen met derden.

Ons gebruik van persoonlijke en medische gegevens

De gegevens die wij verzamelen bestaan uit: naam, adres, postcode, plaats, geboortedatum, telefoon/mobiel, huisarts, de reden van komst in de praktijk en gerelateerde zaken en algemene medische gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg zoals:

 • verwerking in het medische dossier
 • bepalen en uitvoeren van goed medisch beleid
 • afwenden van ernstige gezondheidsschade
 • contact leggen met de betrokken persoon
 • financiële afhandeling van een consult/behandeling
 • informeren van relevante hulpverleners zoals de huisarts, echter pas na toestemming van betrokkene zoals moet blijken middels een aantekening in het medisch dossier
 • voldoen aan wetten zoals het verplicht melden van bepaalde besmettelijke ziekten.

Bij het omgaan met de gegevens zullen wij

 • alle gegevens worden vertrouwelijk behandelen
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • de opgeslagen gegevens beveiligen tegen onbevoegd gebruik middels wachtwoorden en/of achter slot en grendel
 • geen gegevens verstrekken aan derden, tenzij met schriftelijke toestemming van betrokkene
 • op verzoek de medische gegevens beschikbaar stellen aan betrokkene bijvoorbeeld voor inzage, wijzigingen, aanvullingen, vernietiging of anderszins
 • de medische gegevens 15 jaar bewaren vanaf de laatste behandeling (dit is een verplichting)
 • medische gegevens langer bewaren als daar naar inzicht van de behandelaar belangrijke reden voor is.

Vragen? Graag contact

Indien u een vraag of een klacht heeft dan stellen wij contact zeer op prijs. Het liefst bespreken wij dat in een persoonlijk gesprek (graag hiervoor een afspraak maken). Contact kan ook indirect via het contactformulier of via email. Houd u er rekening mee dat contact via email in principe niet veilig is in verband met uw privacy?

  

Praktijk Musculoskeletale Geneeskunde

Telefoon: 06-48631416

Contactpagina