Hernia en klachten

Hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf. Op een MRI- of CT-scan is dit te zien, op internet zijn diverse voorbeelden te vinden. Let op: veel mensen hebben een hernia, bijvoorbeeld bij de 60+ ers heeft meer dan 60% iets wat op een hernia lijkt. Wat opvalt is dat de meeste mensen geen klachten hebben. Wanneer ontstaan er wel klachten? Als de hernia drukt tegen een zenuw, of als de hernia lekt of knapt. Rugpijn en/of beenpijn kunnen het gevolg zijn (bij een nekhernia: nekpijn en/of armpijn).

Klachten door een hernia verdwijnen bij ongeveer 2 van de 3 mensen met ongeveer 3 maanden zonder speciale therapie. Bij hevige pijn of uitvalsverschijnselen (controle, gevoel, kracht) is het verstandig deskundige hulp te zoeken.

Schade en herstel

Van de combinatie bukken+tillen+draaien met de lage rug is bewezen dat dit schade kan geven aan de tussenwervelschijven met mogelijk een hernia als gevolg. Vroeger werd bedrust aanbevolen om te herstellen. Nu wordt geadviseerd om weer zo snel mogelijk in de benen te komen en, zodra mogelijk, de dagelijkse routine weer te hervatten. Het lijkt mogelijk om bij een aantal mensen met klachten met musculoskeletale geneeskunde en gerichte oefentherapie het herstel te bespoedigen.

Zie ook de artikelen over:

  

Bronnen
Deyo RA, Mirza SK. Clinical Practice. Herniated Lumbar Intervertebral Disk. N Engl J Med. 2016 May 5;374(18):1763-72.
Broetz D et al. Lumbar disk prolapse: response to mechanical physiotherapy in the absence of changes in magnetic resonance imaging. 
Report of 11 cases. NeuroRehabilitation. 2008;23(3):289-94.

Brinjikji XW et al. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. Am J Neuroradiol. 2015 Apr;36(4):811-6.
Weber H, et al. The natural course of acute sciatica with nerve root symptoms in a double-blind placebo-controlled trial evaluating the effect of piroxicam. Spine 1993; 18: 1433-38.